Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organizacja działania
MENU
Organizacja działania

W Domu zatrudnieni są:

 • Pracownicy administracyjni:

 • Opiekunowie,

 • Technik fizjoterapii,

 • Pielęgniarka,

 • Psycholog,

 • Pedagog

 • Personel obsługi

Dom jest otwarty w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku od 7.30- 15.30, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo.

Zadania

Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie jako ośrodek wsparcia dziennego zapewnia pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia uczestników nieaktywnych zawodowow wieku 60+, poprawia jakość życia seniorów, integruje środowisko seniorów i zwiększa ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Swoje zadania realizuje poprzez świadczenie następujących usług:

 1. socjalnych, w tym posiłek oraz świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;

 2. edukacyjnych;

 3. kulturalno - oświatowych;

 4. sportowo - rekreacyjnych;

 5. aktywizujących społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy);

 6. w zakresie terapii zajęciowej;

 7. w zakresie aktywności ruchowej lub kinezoterapii.


 
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie